Chiến Lược Trong Marketing

Chiến lược marketing được hiểu là một chiến lược tiếp thị một cách tổng thể giúp cho các công ty, doanh nghiệp nhanh chóng và dễ dàng hơn trong việc tiếp cận khách hàng mục tiêu. Đồng thời chuyển đổi họ từ khách hàng mục tiêu thành khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của mình.

Một chiến lược marketing của doanh nghiệp thường bao gồm:

 • Tuyên bố giá trị doanh nghiệp
 • Thông điệp chính mà doanh nghiệp muốn truyền tải
 • Các thông tin liên quan đến khách hàng mục tiêu
 • Các phương pháp thực hiện

Chiến lược marketing được chia ra làm 2 loại chính bao gồm: Chiến lược được thiết kế theo các yếu tố trong marketing mix & Theo các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu.

Theo các yếu tố trong marketing mix:

 • Chiến lược sản phẩm
 • Chiến lược giá
 • Chiến lược phân phối
 • Chiến lược truyền thông (và có thể được mở rộng lên 7Ps)

Theo các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu:

 • Chiến lược marketing không phân biệt: Doanh nghiệp coi toàn bộ người tiêu dùng trên thị trường là thị trường mục tiêu. Không chú ý đến phân đoạn thị trường
 • Chiến lược marketing phân biệt: Doanh nghiệp lựa chọn một vài phân đoạn là thị trường mục tiêu. Có phân đoạn thị trường và phân tích tiềm lực đối thủ.
 • Chiến lược marketing tập trung: Doanh nghiệp chỉ chọn một phân đoạn tốt nhất làm thị trường mục tiêu

Tuy nhiên, không có một quy định kinh tế nào bắt buộc Marketing Planner phải nhất thiết chọn một trong  hai chiến lược marketing trên để áp dụng cho một ngành hàng nhất định nào cả. Tùy thuộc vào đối tượng mục tiêu và định hướng bản kế hoạch mà Marketing Planner sẽ xác định chiến lược marketing nào là phù hợp nhất thời điểm bấy giờ. Vì cả hai chiến lược trên đều có thể mở rộng và thay đổi các chi tiết cụ thể bên trong để đưa ra chiến lược tốt nhất cho việc quảng bá sản phẩm/ dịch vụ của công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *